Totaal Netto Bereik en Overlap


ReachApp schat het Totale Bereik in van je toekomstige campagnes. Het maakt een inschatting van het Totaal Netto Bereik en de Overlap van de gehele campagne. Voor alle “touch points” (media en andere kanalen) die je gebruikt.
Zo heb je de potenti
ële impact van je reclamecampagnes altijd bij de hand.

Download ReachApp in de
App Store.

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40

Deze tool is ontwikkeld voor:
  • Adverteerders / Marketeers
  • Media exploitanten
  • Bureaus
  • Data leveranciers
  • Studenten, hogescholen, academies en universiteiten
ReachApp werkt voor traditionele en digitale media, maar ook andere touch points zoals promotie, experiential, PR, verpakkingen, event etc. Er zijn nu 32 verschillende media en andere touch points verwerkt in ReachApp. De huidige versie werkt voor alle landen wereldwijd.

Simpele tool

In het Selectscherm selecteer je de touch points die je voor je plan wil gebruiken. In het Invoerscherm vul je het bereik per touch point in. ReachApp toont dan ogenblikkelijk het Totaal Netto Bereik en de Locus (de overlap tussen alle touch points die je gebruikt) bovenaan in hetzelfde Invoerscherm.

SelectNedSite InputNedSite

De app is verkrijgbaar voor / iPad / iPod Touch.
Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40